Sunt utilizate urmatoarele surse:


1. Emigrarea populației evreiești din România în anii 1940-1944. Culegere de documente din Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României, Volum îngrijit de Ion Calafeteanu (responsabil), Nicolae Dinu și Teodor Gheorghe, București, SILEX – Casă de Editură, Presă și Impresariat S.R.L., 1993.
2. Kinder, Hermann & Hilgemann, Werner, Atlas de istorie mondială. De la Revoluția Franceză până în prezent, vol. 2, Traducere din limba germană: Mihai Moroiu, București, Editura RAO, 2001.
3. Lazăr, Liviu, Situația evreilor din România în timpul regimului antonescian, în Revista ”Perspective istorice”, an I, nr. 1/2010, Deva, Editura Cetate, pp. 98-103.
4. Lecomte, Jean-Michel, Predarea Holocaustului în secolul al XXI-lea. Proiectul ”Învățarea și predarea istoriei europene din sec. al XX-lea. Ediție în limba română îngrijită de Teodor Wexler, Traducere de Viviane Prager, Consiliul Europei, Consiliul de Cooperare culturală, Fundația W Filderman, 2001.
5. Scurtu, Ioan (coord.), Istoria Românilor, vol. VIII, România întregită (1918-1940), București, Editura Enciclopedică, 2003.
6. Stan, C. Florin, Situația evreilor din România între anii 1940-1944, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012.
7. Trașcă, Otmar & Deletant, Denis, Holocaustul din România în documente ale celui de-al III-lea Reich, 1941-1944, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2006.