Situația României din anii 1940-1944 a fost relevantă pentru doua aspecte. Primul: care este soarta unui stat mic sau mijlociu în jocul de forțe al Marilor Puteri. Al doilea: ce reprezintă lipsa unei tradiții democratice într-o societate foarte eterogenă.
  Argument
    Problema Holocaustului în România este una importantă, pentru că românii se consideră pașnici, dar ei au prigonit și ucis un mare număr de evrei între anii 1940-1944 și trebuie să cunoască și să-și asume acest lucru. Despre Holocaustul românesc se studiază la orele de istorie, poate fi făcut un curs opțional, dar sunt și comemorări, precum cea din 9 octombrie. Materialul de față poate fi folosit în orice context.
    Termenul de Holocaust este un termen ebraic de origine greacă, însemnând sacrificiu. (Jean Michel Lecomte, 2001, p. 17). Prin el s-a desemnat politica sistematică a statului de persecutare a evreilor, în perioada interbelică și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Avem în vedere doar persecutarea evreilor, deși prin extensie, termenul este utilizat și cu referire la alte categorii de persecutați.