Descrierea proiectului "You can do it – Educație nonformală în sistem outdoor"

Cod SMIS 2014+: 153439


Valoare totală proiect: 1.704.805,28 lei, din care finanțare UE: 1.449.084,57.

Durata derulării proiectului: 19.10.2022 – 31.12.2023.

Cod SMIS 2014+:153439

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020.

Beneficiar:
Liceul Teoretic "Avram Iancu" Brad, derulează proiectul "You can do it – Educație nonformală în sistem outdoor"

Cod SMIS 2014+ 153439, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară – Educație și competențe.

Parteneri:
Școala Gimnazială "Horia, Cloșca și Crișan" Brad
Școala Gimnazială "Ion Buteanu" Buceș

Obiectivul general al proiectului:
Participarea la activități de învățare, în vederea creșterii ratei medii de promovare a examenului de bacalaureat și îmbunătățirea oportunităților de orientare și dezvoltare profesională pentru elevii școlii, prin dobândirea de competențe, comportamente și abilități de viață.

Rezultate așteptate:
creșterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat la cel putin 93%;
creșterea orientării absolventilor înspre învațământul universitar cu cel putin 1% pe an;
niciun elev din grupele de lucru să nu abandoneze școala, din motive ce țin de învățătură, pe pacusul celor 4 ani de proiect;
participarea fiecărui elev la o activitate de sprijin diferită de orele suplimentare;
scăderea absenteismului cu 2% pe an de proiect, la materiile de bacalaureat, la elevii din grupele de lucru.


Obiectiv general

Creșterea ratei de participare la educație pentru 330 elevi din județul Hunedoara, prin programe integrate de educație nonformală și outdoor timp de 15 luni concomitent cu îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 36 persoane/personal didactic din școlile în care se implementează proiectul timp de 3 luni, prin participarea acestora la cursuri de formatre.


Obiective specifice