Viziunea


Liceul Teoretic Avram Iancu, Brad este o instituție competitivă, capabilă să asigure standarde europene pentru elevii săi, capabilă să pregătească absolvenți care să facă față cerințelor unei societăți democratice, deschise și în continuă schimbare;

Misiunea


La Liceul Teoretic Avram Iancu, Brad, avem în vedere îmbunătățirea permanentă a ofertei educaționale, în raport cu nevoile societății, cu exigenţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi și cu standardele de calitate naționale și europene;
De asemenea, ne dorim crearea unui climat de învățare stimulativ, care să asigure evoluția personală și performanța, formarea unor tineri deschiși spre cunoaștere și cultură;
O altă zona de interes a noastră este valorizarea colaborării cu parteneri din comunitatea locală și din Europa.

Scurt Istoric al Liceului


Trăim într-o zonă cu un trecut cu care ne mândrim, dar care ne şi obligă. Liceul din Brad poartă urmele înaintașilor noștri eroi și ale atâtor profesori și absolvenți valoroși. De aici a emanat iluminarea zărăndenilor și mândria de a fi brădean. Să ne dăm mâna într-o comunitate a zărăndenilor ”avramiști” și, împreună, să facem ca acest liceu să fie iarăși un lăcaș de cultură, instruire și educație reper pentru Transilvania!

1850 Într-o societate pregnant discriminatorie pentru români, dar care anunţa rolul crescând al mulţimilor alfabetizate, la 1850, episcopul Bisericii Ortodoxe din Transilvania, Andrei Şaguna - port-drapelul emancipării culturale a românilor de aici – cerea guvernului austriac înfiinţarea a şase gimnazii superioare şi a altor şase inferioare, un gimnaziu urmând să fie întemeiat la Brad.

Fruntaşii locului, precum Ioan Pipoş – comite suprem de Zarand – Amos Frâncu şi Iosif Hodoş (asociaţi acestuia în conducerea comitatului), protopopii ortodocşi: Iosif Başa și apoi Moise Lazăr din Brad şi Petru Moldovan din Hălmagiu, cu sprijinul financiar al locuitorilor din 92 de comune, care au cedat acestei cauze un împrumut către statul austriac de 58.200 florini, reuşeau înfiinţarea celui de-al cincilea gimnaziu românesc din Transilvania, după cele din Blaj, Beiuş, Braşov şi Năsăud.