Proiectul “ Ambasadorii Antibullying”


Proiectul “ Ambasadorii Antibullying”- proiect înscris în Calendarul Activităților Educative Județene, poziția 65, Ediția a IV-a, an școlar 2023-2024Inițiator: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara
Domeniul: Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile
Coordonatori LTAI Brad: Prof. Armie Petrina, Prof. Consilier școlar Câmpean Alina
Scopul proiectului: Dezvoltarea abilităților de relaționare pozitivă și de gestionare a situațiilor conflictuale prin implicarea activă a elevilor în activități de prevenire și combatere a violenței școlare/bullying/cyberbullying.
Perioada activităților: 4 martie- 26 aprilie

În cadrul acestui proiect, s-au constituit 3 echipe de elevi din clasele a X-a C și a XI-a D care au avut ca misiune promovarea și organizarea în randul colegilor activități de prevenire și combatere a comportamentelor de tip bullying/ cyberbullying. Astfel, aceștia au realizat prezentări pentru colegi, materiale informative, afișe, pliante, activități interactive (joc online platforma Kahoot), au inițiat discuții pe tema antibullying la nivel de clasă și în alte clase și au aplicat un chestionar în rândul colegilor, toate cu scopul de a-și implica colegii în crearea unor aptitudini și modele de comportament care să promoveze non-violența în mediul școlar.