Documente
Organigrama oficială

Prezintă organizarea liceului

PDI

Plan de dezvoltare instituțională

ROI

Regulament de organizare și funcționare a Licelui "Avram Iancu" Brad

PM

Planul managerial

Evenimente