× DESPRE LICEU ELEVI OFERTA EDUCAȚIONALĂ
INFORMAȚII UTILE CONTACT
Viziunea


O șansă fiecărui adolescent pentru a reuși în viață.

Misiunea


Misiunea şcolii derivă din idealul educaţional de formare a personalităţii omului de mâine. Omul de mâine înseamnă că e capabil să analizeze, abordeze, gestioneze, integreze, evalueze şi să creeze informaţii în diferite medii. Alvin Toffler a afirmat că: „Analfabetul secolului XXI nu va fi acela care nu poate citi sau scrie, ci acela care nu poate să înveţe, să se dezvețe şi să reânvețe. Cei care pot face acest lucru sunt liderii de mâine”. Școala noastră formează elevul de mâine de aceea școala trebuie să evolueze în paralel cu progresul societății, astfel să pună accentul pe: alfabetizarea digitală, inventivitate, colaborare, cooperare, comunicare, creativitate, organizare, soluționarea problemelor, autosesizarea şi responsabilizarea socială, calitate, rezultate şi eficacitate.

Scurt Istoric al Liceului  


Trăim într-o zonă cu un trecut cu care ne mândrim, dar care ne şi obligă. Liceul din Brad poartă urmele înaintașilor noștri eroi și ale atâtor profesori și absolvenți valoroși. De aici a emanat iluminarea zărăndenilor și mândria de a fi brădean. Să ne dăm mâna într-o comunitate a zărăndenilor ”avramiști” și, împreună, să facem ca acest liceu să fie iarăși un lăcaș de cultură, instruire și educație reper pentru Transilvania!

1850 Într-o societate pregnant discriminatorie pentru români, dar care anunţa rolul crescând al mulţimilor alfabetizate, la 1850, episcopul Bisericii Ortodoxe din Transilvania, Andrei Şaguna - port-drapelul emancipării culturale a românilor de aici – cerea guvernului austriac înfiinţarea a şase gimnazii superioare şi a altor şase inferioare, un gimnaziu urmând să fie întemeiat la Brad.

Fruntaşii locului, precum Ioan Pipoş – comite suprem de Zarand – Amos Frâncu şi Iosif Hodoş (asociaţi acestuia în conducerea comitatului), protopopii ortodocşi: Iosif Başa și apoi Moise Lazăr din Brad şi Petru Moldovan din Hălmagiu, cu sprijinul financiar al locuitorilor din 92 de comune, care au cedat acestei cauze un împrumut către statul austriac de 58.200 florini, reuşeau înfiinţarea celui de-al cincilea gimnaziu românesc din Transilvania, după cele din Blaj, Beiuş, Braşov şi Năsăud.